AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’exigència establerta en article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es compleix amb l’obligació d’informar a totes les persones usuàries i interessades que la responsabilitat i titularitat del domini web clubdelesempresadores.com/, així com les xarxes socials i la web associades, en endavant “la web” li pertanyen al Club de les Empresadores S.C.P., en endavant “Club de les Empresadores”, amb número NIF J44871168, domicili al passeig Lleó Bergadà nau 7, núm. 1 de Gelida, codi postal 08790, Espanya i amb el correu de contacte hola@clubdelesempresadores.com

TERMES I CONDICIONS

USUÀRIES

S’entendrà per usuària a tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, només amb el simple accés i / o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i / o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l’usuària desitgi contractar algun dels productes o serveis oferts al lloc web, s’aplicaran també les polítiques de venda, les quals seran d’obligatori compliment.

S’entendrà per compradora a tota aquella persona que compri algun producte ofert pel Club de les Empresadores al lloc web.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’ara com “els continguts”, li pertanyen al Club de les Empresadores i estan protegits per les lleis de dret d’autor a nivell nacional i internacional.

L’usuària assumeix la responsabilitat de l’ús de la pàgina web, no podent emprar-los per:

  1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe i a l’ordre públic;
  2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia de terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general;
  3. Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral propietàries del Club de les Empresadores, dels seus proveïdors o de terceres persones;
  4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. Intentar accedir i / o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuàries i modificar-los o manipular els seus missatges.

El Club de les Empresadores es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Club de les Empresadores no serà responsable de les opinions donades per les usuàries en qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El Club de les Empresadores és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, son: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo, programari , textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb o sense fins comercials sense l’autorització del Club de les Empresadores.

L’usuària es compromet a respectar els drets d’autor titularitat del Club de les Empresadores, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació dels mateixos. En tot cas, haurà sempre fer menció a l’autoria del Club de les Empresadores i a la pàgina web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d’una entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot un esment a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Club de les Empresadores ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries en el lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades de les usuàries, i no es fa responsable si en cap moment si una d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i / o abusiu per part d’un tercer.

L’usuària haurà en tot moment abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

EL Club de les Empresadores es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura de la mateixa.

ENLLAÇOS

Club de les Empresadores no té cap control sobre els enllaços i / o continguts externs que puguin existir al lloc web, de manera que no es fa responsable pels mateixos, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i / o responsable del domini web al qual estiguin associats.

DRET D’EXCLUSIÓ

Club de les Empresadores es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquelles usuàries que incompleixin els presents termes i condicions.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

Club de les Empresadores podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposades, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

Club de les Empresadores pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que realitzi un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir amb aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori espanyol i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Barcelona, Espanya, per ser el domicili de la titular del lloc web.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

L’usuari o el client podrà escriure a hola@clubdelesempresadores.com per resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web, un servei prestat o un producte que hagi comprat.

També podrà utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis en Línia (RLL) per resoldre algun conflicte que tingui amb el Club de les Empresadores.

També podrà utilitzar la plataforma europea de Resolució de Litigis en Línia (RLL) per resoldre algun conflicte que tingui amb aquest lloc web, podrà accedir a aquesta plataforma a través d’aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Un organisme de resolució de litigis és un tercer neutral que ajuda a consumidors i empreses a resoldre litigis evitant confrontacions, sense haver de portar el cas davant un tribunal.